Postieľky KLUPŚ – informácie k zhode s normou STN-EN 716-1

Postieľky KLUPŚ spĺňajú prísne bezpečnostné normy vydané Poľským výborom pre normalizáciu. V tomto prípade je záväzná norma STN-EN 716-1: 2017-07. Vodné laky, ktoré sa aplikujú na výrobky KLUPŚ a použité materiály, neobsahujú škodlivé látky pre dieťa a sú plne v súlade s normou uvádzajúcou požiadavky na ich hygienu (STN-EN -71-3). Okrem uvedeného sú produkty KLUPŚ testované v akreditovanom laboratóriu, kde sa vykonávajú skúšky podľa prijatých kritérií a tým zabezpečujú, že získané výsledky sú spoľahlivé, nestranné, vierohodné a môžu byť uznané nielen na národnej ale aj medzinárodnej úrovni.

Radosław Klupś

(preklad písomného vyjadrenia k zhode s normou priamo od výrobcu)