Dôležite informácie:

  • Preberanie zásielok – UPOZORNENIE

    Vážení obchodní partneri, pri preberaní zásielky je nutné balíky vizuálne skontrolovať. V prípade, že je balík poškodený a zákazník ho napriek tomu preberie, je povinný pri prebraní zásielky vzniesť výhradu! Akékoľvek vizuálne poškodenie balíka je nutné nahlásiť bezprostredne pri jeho doručení a to písomne u kuriéra, ktorý tovar doručil! Ďalší postup reklamácie bude na odosielateľovi. […]

    17. januára 2020
  • Minimálny odber vaničiek a matracov

    Pri objednávaní tovaru Vás prosíme o dodržanie minimálneho počtu odoberaných kusov: minimálny odber vaničiek v objednávke je 5 kusov – pri odbere 4 a menej kusov, nebudeme tieto v objednávke akceptovať. minimálny odber matracov je 4 kusy – pri odbere 3 a menej kusov bude objednávka akceptovaná, ale ku každému kusu účtujeme poplatok +10%

    29. mája 2019