Hľadať produkt:

Dôležite informácie:

  • VÝPREDAJ Baby Design, Espiro

    Vážení obchodní partneri, ponúkame Vám nasledujúce kočíky vo výpredajových cenách! Žiadna dodatočná zľava sa už neuplatňuje.

    16. februára 2020
  • Preberanie zásielok – UPOZORNENIE

    Vážení obchodní partneri, pri preberaní zásielky je nutné balíky vizuálne skontrolovať. V prípade, že je balík poškodený a zákazník ho napriek tomu preberie, je povinný pri prebraní zásielky vzniesť výhradu! Akékoľvek vizuálne poškodenie balíka je nutné nahlásiť bezprostredne pri jeho doručení a to písomne u kuriéra, ktorý tovar doručil! Ďalší postup reklamácie bude na odosielateľovi. […]

    17. januára 2020