Preberanie zásielok – UPOZORNENIE

Vážení obchodní partneri, pri preberaní zásielky je nutné balíky vizuálne skontrolovať. V prípade, že je balík poškodený a zákazník ho napriek tomu preberie, je povinný pri prebraní zásielky vzniesť výhradu! Akékoľvek vizuálne poškodenie balíka je nutné nahlásiť bezprostredne pri jeho doručení a to písomne u kuriéra, ktorý tovar doručil! Ďalší postup reklamácie bude na odosielateľovi. Na neskoršie výhrady nie je možné brať ohľad!

Minimálny odber vaničiek a matracov

Pri objednávaní tovaru Vás prosíme o dodržanie minimálneho počtu odoberaných kusov:

  • minimálny odber vaničiek v objednávke je 5 kusov – pri odbere 4 a menej kusov, nebudeme tieto v objednávke akceptovať.
  • minimálny odber matracov je 4 kusy – pri odbere 3 a menej kusov bude objednávka akceptovaná, ale ku každému kusu účtujeme poplatok +10%

B2B – postup pri registrácii

Vážení obchodní partneri, ak ste prejavili záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou, je dôležité prihlásiť sa do nášho systému pre plynulejšie obchodovanie B2B.