Dodacie a platobné možnosti

Pred začatím spolupráce, je potrebné zaregistrovanie sa. Zaslanie základných údajov IČO, DIČ, fakturačná a dodacia adresa a telefónne číslo.

Tovar odosielame prostredníctvom kuriéra do piatich pracovných dní od prijatia Vašej objednávky. Ak je tovar dlhodobo nedostupný u výrobcu, alebo je len na objednávku a jeho čakacia doba je dlhšia ako päť pracovných dní, o tejto skutočnosti Vás informujeme pri zadaní objednávky. Výrobky, ktoré majú takúto čakaciu dobu to majú uvedené vo všetkých popisoch na našej stránke. Kuriér Vám tovar doručí do dvoch pracovných dní. O doručení zásielky Vás telefonicky informuje.

Minimálna hodnota objednávky je 120 € bez DPH. Pri nedodržaní tejto hodnoty sú fakturované expedičné náklady vo výške 4 € bez DPH!

V prípade reklamácie na kočíky  Tako, Bexa, Adbor, Nestor, Tutek si zákazník zasiela reklamáciu na vlastné náklady svojim kuriérom, alebo mu je na požiadanie vyzdvihnutá našim kuriérom za poplatok 4 € bez DPH/1ks.

UPOZORNENIE:
Z dôvodu častých poškodení nábytku, spôsobených prepravou a nesprávnou manipuláciou a tiež často nevyreklamovaným tovarom od výrobcu (pri expedovaní z výroby bol nábytok nepoškodený), sme nútení pristupiť k nasledovnému rozhodnutiu:

  • nábytok z dreva posielame kuriérskou spoločnosťou za poplatok 4,00 € bez DPH za balík, z dôvodu dodatočného balenia, nakoľko často vznikajú poškodenia pri preprave,
  • zároveň prosíme o opatrné zaobchádzanie s nábytkom priamo na predajni, aby nedochádzalo k obíjaniu rohov pri nesprávnej manipulácii s tovarom.

Plastové vaničky na kúpanie sú objednávané v minimálnom množstve 5 ks (pričom môžu byť kombinované rôzne farby, rôzne typy aj veľkosti vaničiek). Pri menšom odbere vaničiek ako 5 ks sa cena za 1 ks zvyšuje o 5%.Všetky ceny sú uvedené v aktuálnych cenníkoch.

Platba môže byť vykonaná prevodom vopred na účet uvedený na faktúre prípadne formou dobierky ( pri prevzatí tovaru kuriérom)

UPOZORNENIE:
Pri preberaní zásielky je nutné balíky vizuálne skontrolovať.
V prípade, že je balík poškodený a zákazník ho napriek tomu preberie, je povinný pri prebraní zásielky vzniesť výhradu!
Akékoľvek vizuálne poškodenie balíka je nutné nahlásiť bezprostredne pri jeho doručení a to písomne u kuriéra, ktorý tovar doručil!
Ďalší postup reklamácie bude na odosielateľovi.
Na neskoršie výhrady nie je možné brať ohľad!

DROP SHIPPING:

Naše služby sme doplnili o novú službu DROP SHIPPING Posielanie tovaru, priamo Vášmu zákazníkovi.

Spoločnosť ABC CONNECT, s.r.o. vystupuje v tomto obchodnom vzťahu výlučne ako sprostredkovateľ, nie ako predajca. Predajca je povinný o tejto skutočnosti konečného spotrebiteľa vopred informovať. Všetky náležitosti, ktoré vyplývajú so zmluvy a povinnosti predajcu znáša predávajúci /nikdy nie sprostredkovateľ/. Konkrétne: vystavenie daňového dokladu a následne jeho doručenie kupujúcemu. Informácie o spôsobe vybavenia reklamácie o reklamačnom poriadku, o obchodných podmienkach, spôsobe vrátenia tovaru a pod.

Obchodný vzťah je medzi objednávateľom a konečným spotrebiteľom

Cena za dropshipping je 6€ bez DPH za 1 balík.
Pri nadrozmerných balíkoch je cena 18€ bez DPH za 1 balík.