Ochrana osobných údajov

Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Používaním tohto internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“)  predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Ochrana osobných údajov

 1. Firma ABC CONNECT s. r. o., so sídlom Vojtaššákova 645, 027 44 Tvrdošín, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka č. 18952/L. je prevádzkovateľ webových stránok www.shop.abckociky.sk firma ABC CONNECT s. r. o., ako správca osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 a o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Firma spracováva tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko,
 • emailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • text správy.
 1. Osobné údaje uvedené v odseku A), je potrebné spracovať za účelom vytvorenia užívateľského účtu, ponuky služieb a informovanie sa k dostupnosti produktu/služby. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje článok 6 odstavec 1 písmeno b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679. Tieto osobné údaje bude spoločnosť ABC CONNECT s. r. o., spracovávať po celu dobu  pokiaľ zákazník využíva svoj účet.
 2. Osobné údaje spracováva spracovateľ, firma ABC CONNECT s. r. o..
 3. Návštevník má právo podľa nariadenia EU:
 • požiadať spracovateľov o informácie, aké osobné údaje sa spracovávajú, alebo si vyžiadať kópiu,
 • vyžiadať si od spracovateľov prístup k týmto údajom a tieto údaje aktualizovať a opraviť poprípade obmedziť spracovanie
 • požiadať spracovateľov o vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ toto vymazanie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi spracovateľov
 • v prípade pochybnosti o dodržaní povinnosti súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spracovateľov alebo príslušný úrad pre ochranu osobných údajov.

Cookies

 1. Firma ABC CONNECT s.r.o., so sídlom Vojtaššákova 645, 027 44 Tvrdošín, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka č. 54572/L. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky firma ABC CONNECT s.r.o., ako správca osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 a o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, spracováva súbory cookies ktoré sú na stránke použité na tieto účely:
 • správne fungovanie webovej stránky,
 • meranie návštevnosti webovej stránky a vytváranie štatistiky ohľadne vyhľadávania produktov zaujímavých pre zákazníkov.
 1. Zber súborov cookies za účelmi uvedenými v odstavci A), môže byť považovane za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 článok č. 6 odst. 1 písmeno f o ochrane osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.
 2. Tieto webové stránky je možné používať v režime ktorý neumožňuje zbierať údaje o návštevníkoch webovej stránky. Stačí použiť bežný internetový prehliadač v režime anonymného prehľadania, ktora, zabráni webovej stránke ukladať a zbierať súbory cookies. Takéto prehľadávanie webovej stránky môže čiastočne ovplyvniť správnu funkčnosť webovej stránky ako aj jej rýchlosť. V prípade námietok je možne spracovateľa kontaktovať na adrese uvedenej na stránke. Vaša námietka bude spracovaná v bezodkladne v priebehu najneskôr 30 dní od jej prijatia.
 3. Súhlas pre zber súborov cookies je možné kedykoľvek vziať späť a to za pomoci zmeny nastavenia vami používaného internetového prehliadača.
 4. Súbory cookies sú spracované týmito spracovateľmi:
 • poskytovateľ služieb Google API a , prevádzkovateľ spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • firma RDS Group s. r. o..
 1. Vyššie uvedený spracovatelia spracúvajú súbory na základe ich zmluvných podmienok ktoré nájdete tu:
 1. Návštevník má právo podľa nariadenia EÚ:
 • požiadať spracovateľov o informácie, aké osobné údaje sa spracovávajú, alebo si vyžiadať kópiu,
 • vyžiadať si od spracovateľov prístup k týmto údajom a tieto údaje aktualizovať a opraviť poprípade obmedziť spracovanie,
 • požiadať spracovateľov vymazať tieto osobné údaje – pokiaľ toto vymazanie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi spracovateľov,
 • v prípade pochybnosti o dodržaní povinnosti súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spracovateľov alebo príslušný úrad pre ochranu osobných údajov